1.A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: ENDORPHINE FLOWER KFT. (1012 Budapest, Kuny D. utca 8. fszt.)

Érintett:  aki a Endorphine.hu weboldalán rendelés/ebook kapcsán regisztrál, illetve hírlevélre feliratkozik. A weboldal címe: (https://endorphine.hu; )

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a weboldalon történő regisztráció, valamint a hírlevélre történő feliratkozás útján kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.

2. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

3. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

4. Az adatkezelés célja: előfizetés kapcsán kapcsolattartás az érintettel, adatbázis építés, hírlevél és eDM küldés, marketing célú adatkezelés; az érintettek számára adatkezelő és partnereinek üzleti ajánlatait tartalmazó üzenetek küldése.

5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

6. Adattovábbítás: az Érintett regisztrációban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelő a 7. pont szerinti adatokat a 4. pont szerinti céllal összefüggésben az alábbi személynek továbbítsa: ENDORPHINE FLOWER KFT.(1012 Budapest, Kuny D. utca 8. fszt)

7. Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám)

8. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul. Érintett tudomásul veszi, hogy a cél és vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a futárszolgálat szolgáltatásait, aki így meghatározott adatok megismerésére jogosult (pl. név, lakcím).

9. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

10. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az andrea.csepreghy@endorphine.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 ihpon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál bejelentette.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-113442/2017